Lớp học Cấp 3 tại TĐ Hồng Bàng 2, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại TĐ Hồng Bàng 2, Việt Nam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại TĐ Hồng Bàng 2, Viet Nam.

Địa chỉ : Khu dân cư Conic, số 65 Đường 3B, Xã Phong Phú,
Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Huỳnh Gia Tài và Đại Cảnh Tô.

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Tel: +84 (091) 8031228
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 3: Chúa Nhật, ngày 24 tháng 9 năm 2017

TĐ TƯ Anaheim

Forums: 

Monthly archive