Lớp học Cấp 3 tại TĐ Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 3 tại TĐ Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2017 tại TĐ Cần Thơ.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KV Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ
Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Việt Nam.

Giảng Huấn: Mã Ái Huê và Chi Nguyễn.

Liên lạc: Huê Mã
Phone: (84) 098 147 8017
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 3: Chuá Nhật, 20 tháng 8 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive