Lớp học Cấp 3 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2019 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Jalan Rajawali 3, Bandar Puchong Jaya,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Norman Law, Chow Keng Chee,
Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.

Liên lạc: J K Chan & Phang Kim Teik
Phone: + (60) 162 281 688 & + (60) 192 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive