Lớp học Cấp 3 TĐ Hồng Bàng.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 TĐ Hồng Bàng.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2015 tại TĐ Hồng Bàng, VietNam.

Địa chỉ : 405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5
Ho Chi Minh City, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Tel: +84 (091) 803-1228

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive