Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2021 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh,

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 04 tháng 01 đến thứ Bảy ngày 09 tháng 01, 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 01năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 và 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive