Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2021 tại Thiền đường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : xóm 03, thôn Thượng Thông,
xã Phạm Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Phạm Hùng Vương & Trần Quốc Việt
Phone: +84-396 795 180 và 0912 356 428
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 11 tháng 01 đến thứ Bảy, 16 tháng 01 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive