Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2019 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh & Nguyễn Thị Nhài

Liên lạc: Lê Văn Ngải & Trịnh Thị Thanh
Phone: (+84) 0985291068 & (+84) 0912392789
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 6 cho đến thứ Bảy, 22 tháng 6 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive