Lớp học Cấp 1&2 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2019 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Sutlat 5, Lot 43 & 44, Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching, Serian,
94200 Kuching, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.

Liên lạc: J K Chan & David
Phone: + (60) 162 281 688 & + (60) 198 879 998
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 đến thứ Bảy, 26 tháng 10 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive