Lớp học Cấp 1&2 tại Sibu Sarawak, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Sibu Sarawak, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2019 tại Sibu Sarawak, Malaysia.

Địa chỉ : 2nd Floor, Lot 1401, Lutong Pasar Baru,
Lutong 98000, Miri, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.

Liên lạc: J K Chan & Steven Phua
Phone: + (60) 162 281 688 & + (60) 128 463 229
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 đến thứ Bảy, 23 tháng 11 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive