Lớp học Cấp 1&2 tại nhóm thiền Vĩnh Hưng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại nhóm thiền Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại nhóm thiền Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Địa chỉ : đường Đốc Binh Kiều khu phố Rạch Bùi,
thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Phạm Thị Bé
Phone: + (84) 949 424 667
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 7 đến thứ Bảy, 20 tháng 7 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive