Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Hong Kong.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại thiền đường Hong Kong.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2020 tại thiền đường Hong Kong.

Địa chỉ : Unit 511, 5/F,Tai Shing Factory Bldg,No,273-279
Un Chau Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, H.K.

Giảng Huấn: Li Wai Ming, Waichi Ngor

Liên lạc: Chu Shing Mee
Phone: + 852 9124 6483
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 23 tháng 03 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 03, năm 2020.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 03, năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive