Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Vân Anh,
Khoa Lưu & Lisa Chiêm

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918058499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 25 tháng 11 cho đến thứ Bảy, 30 tháng 11 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive