Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918058499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 7 cho đến thứ Bảy, 20 tháng 7 năm 2019.

Cấp 3: Chủ Nhật, 21 tháng 7 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2, 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive