Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Sydney 2.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Sydney 2.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2015 tại TĐ Sydney 2.

Địa chỉ : 100 Moreton St.
Lakemba, N.S.W 2195, Australia

Giảng Huấn: Lưu Nguyễn
Liên lạc: Phượng Đoàn
Phone: (61) 0468-512-722

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 12 tháng 10 đến thứ Bảy 17 tháng 10 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 10, năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive