Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Orange County.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Orange County.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 2 năm 2015 tại TĐ Orange County.

Địa chỉ : 8361 Westminster Blvd. # 330
Westminster, CA 92683

Giảng Huấn: Khưu Thái

Liên lạc: (714) 722-8067

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 23 tháng 2 cho đến thứ Bảy 28 tháng 2 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive