Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Nha Trang.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Nha Trang.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2015 tại TĐ Nha Trang, VietNam.

Địa chỉ : 56/25 Đường Dã Tượng, Phường Phước Long
Nha Trang, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Khôi Nguyễn
Tel: +84 (58) 01216559463

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 6 tháng 4 cho đến thứ Bảy 11 tháng 4 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive