Lớp học cấp 1,2 & 3 TĐ Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học cấp 1,2 & 3 TĐ Milpitas, USA.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2017 tại TĐ Milpitas.

Địa chỉ : 483 Los Coches St.
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Johnson Trần
Phụ Tá Giảnh Huấn: Lâm Bích Nga và Lâm Bích Ngà

Liên lạc: Lâm Bích Ngà
Phone: (510) 735-1939
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 9 tháng 1 đến thứ Bảy 14 tháng 1, 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

TĐ Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive