Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Kajang.

19 tháng 6, 2014

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2014 tại TĐ Kajang.

Giảng Huấn: Norman Law & Susan Luong

Liên lạc : Chan Jan Kow
Phone: +60 16 228 – 1688 (Chan JK)

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 25 tháng 8 cho đến thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2014.
Cấp 3 : Chủ nhật, ngày 31 tháng 8.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Location: 

11-1, Jalan Kajang Prima 1/4 Taman Kajang Prima, 43000 Kajang, Selangor
Malaysia
2° 59' 2.886" N, 101° 48' 52.1244" E
MY

Monthly archive