Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2015 tại TĐ Dallas (Garland Group).

Địa chỉ : 3221 Beltline Rd.
Garland, TX 75044

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn

Liên lạc: Châu Trần
Phone: (682) 553-1984

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 9 tháng 11 đến thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive