Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Dallas.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2014 tại TĐ Dallas.

Địa chỉ : 124 W. PIONEER PKWY #160
Arlington. TX 76010

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn

Liên lạc: Châu Trần
Phone: (682) 553-1984

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 8 tháng 6 đến thứ Bảy131 tháng 6 năm 2014.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive