Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Lao Tiếu Hà & Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0336 402 229
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 17 tháng 02 đến thứ Bảy, 22 tháng 02 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1 & 2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive