Lớp học Cấp 1, 2 va 3 tại Cái Côn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 va 3 tại Cái Côn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng năm 2017 tại TĐ Cần Thơ.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KV Thạnh Lợi
Phg. Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ, Việt Nam

Giảng Huấn: Mã Ái Huê và Chi Nguyễn

Liên lạc: Mã Ái Huê
Phone: (84) 091885-0217
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 21 tháng 8 đến thứ Bảy 26 tháng 8 năm 2017.
Cấp 3: Chúa Nhật, 20 tháng 8 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive