Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2017 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Địa chỉ : Số 9A ,ngõ 218 Đường Lạc Long Quân,
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Trần Thị Phúc
Phone: (84) 0983 605 479
Email: hanoitncn@ddminternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 28 tháng 8 đến thứ Bảy, 2 tháng 9 năm 2017.
Cấp 3: Chúa Nhật, 3 tháng 9 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive