Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ St. Albans, Úc Đại Lợi.

THÔNG BÁO
Anaheim, 6/3/2017

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại TĐ St. Albans, Úc Đại Lợi.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2017 tại TĐ St. Albans, Úc Đại Lợi

Địa chỉ : 51 St. Albans Rd.
St. Albans, VIC 3021, Australia.
Giảng Huấn: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín.

Liên lạc: Nguyễn Văn Út
Phone: (61) 441 505 828
Email: Enrollment@DDMinternational.org
Cấp 1&2: Từ thứ Hai 8 tháng 5 đến thứ Bảy 13 tháng 5 năm 2017.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive