Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2016 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành
Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Phú Hay
Phụ tá Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi và Trần Vũ Minh

Liên lạc: Trịnh Kim Huôi
Phone: (84) 079-631-223

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 17 tháng 10, 2016 đến thứ Bảy 22 tháng 10, 2016.
Cấp 3: Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2016

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive