Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Kuala Lumpur, Malaysia

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Địa chỉ : No.14,2nd Fl., Jalan Mas 6
TMN Cheras, 43200 Selangor,
Malaysia

Giảng Huấn: Norman Law.
Phụ Tá Giảng Huấn: Chan Jan Kow, Tang Meow Keng và Chow Keng Chee

Liên lạc: Wong Ying Long
Phone: +6016 2281688
Email: KualaLumpur@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ Thứ Hai, ngày 4 đến thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 9, 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

T Đ T Ư ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive