Lớp học Cấp 1 & 2 tại Trà Vinh.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Trà Vinh.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2015 tại Rạch Giá..

Địa chỉ : 29 Nguyễn Đáng
P. 9, TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Dư Tráng Hồng Nhãn hoặc Trần Hùng
Phone: (84) 091-383-1274 hoặc (84) 097-444-0630

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 19 tháng 1 đến thứ Bảy 24 tháng 1 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive