Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2019 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Địa chỉ : Tổ 3, Ấp 6, xã Tóc Tiên, Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Hồng
Liên lạc: Đào Văn Cường
Phone: (84) 0919 474 175
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 tháng 09 cho đến thứ Bảy, 21 tháng 09 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive