Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2019 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến
Phụ tá GH: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 15 tháng 4 đến thứ Bảy ngày 20 tháng 4, 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive