Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 2 năm 2019 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến
Phụ tá Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918058499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 tháng 2 cho đến thứ Bảy, 23 tháng 2 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive