Lớp học Cấp 1 & 2 tại TĐ Hà Nội.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại TĐ Hà Nội.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ : 495 Hoàng Hoa Thám
Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Viết Lưu

Liên lạc: Nguyễn Thị Chúc
Phone: +84 906263172

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 10 tháng 4 cho đến thứ Bảy 15 tháng 4 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive