Lớp học Cấp 1 & 2 tại Tân An.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Tân An.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2015 tại Tân An.

Địa chỉ : 28 Quốc Lộ 1
P. 2, TP. Tân An, Việt Nam

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 3 tháng 8 đến thứ Bảy 8 tháng 8 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive