Lớp học Cấp 1, 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1, 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2017 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành
Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi và Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Trịnh Kim Huôi
Phone: (84) 299.3831223
Email: Enrollment@ DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 6 tháng 11 đến thứ Bảy, 11 tháng 11 năm 2017.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

 
00:00

Monthly archive