Lớp học Cấp 1 & 2 TĐ Nha Trang, ViệtNam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 TĐ Nha Trang, ViệtNam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2015 tại TĐ Nha Trang 2, VietNam.

Địa chỉ : 56/25 Hẻm 2 Dã Tượng, P. Phước Long Nam
Nha Trang, Khánh Hoà, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Khôi Nguyễn
Tel: +84 (091) 349-6419

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 12 tháng 10 đến thứ Bảy 17 tháng 10 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive