Lớp học Cấp 1 & 2 TĐ Holy.

4 tháng 6, 2014

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 & 7 năm 2014 tại TĐ Holy.

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng

Liên lạc: Đạt Tiến Nguyễn
Phone: (713) 775-2629

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 30 tháng 6 cho đến thứ Bảy 5 tháng 7 năm 2014.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Location: 

10850 West Rd. # 109 Houston, TX 77064-7072
United States
29° 54' 36.2304" N, 95° 34' 46.812" W
US

Monthly archive