Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2018 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KV Thạnh Lợi
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Chi Nguyễn & Mã Ái Huê

Liên lạc: Mã Ái Huê
Phone: (84) 098 147 8017
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 cho đến thứ Bảy, 17 tháng 3 năm 2018.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive