Lớp học Cấp 1, 2 & 3 (lớp buổi tối) Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 (lớp buổi tối) Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2016 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Địa chỉ : Số 9A ,ngõ 218, phường bưởi,
Lạc Long Quân,quận Tây Hồ,Việt Nam

Giảng Huấn: Lưu Nguyễn

Liên lạc: Trần Thị Phúc
Phone: (84) 0983 605 479

Lớp buổi sáng: Từ 8:30 AM – 12:00 PM
Cấp 1&2: Từ thứ Hai 18 tháng 1 cho đến thứ Bảy 23 tháng 1 năm 2016
Cấp 3: Chủ nhật, ngày 17 tháng 1, 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive