Lớp Cấp 5 Tháng 8 năm 2013 tại Orange County, California USA.

V.V : Lớp Cấp 5 Tháng 8 năm 2013 tại Orange County, California USA.

Để tạo điều kiện cho các môn sinh có sự hiểu biết sâu rộng về con đường Tâm linh, thêm khả năng phục vụ nhân loại và nguyện dấn thân giúp đời theo con đường Bồ Tát Đạo của Đức Sư Tổ Dasira Narada và Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền Đường Trung Ương VDPHT sẽ tổ chức lớp Cấp 5 trong ba ngày từ 09 đến 11 tháng 8 năm 2013 (Thứ sáu đến Chủ nhật) tại thành phố Orange County, California, USA.

Các trung tâm trưởng đã được email bản ghi danh Thông Báo lớp Cấp 5 từ cô Susan Luong at shluong@yahoo.com.

Để chuẩn bị tốt cho việc nhập khóa tu học, yêu cầu các môn sinh về học phải khấn nguyện trước Tổ:

1- Quyết tâm cả đời mình tu học theo phương pháp Tổ, luôn luôn tinh tấn dấn thân hành pháp, phục vụ tha nhân theo sự chỉ dạy từ Thầy Cô Chưởng Môn.

2- Luôn luôn gương mẫu, trung thực, tâm đức bền vững, tham gia trợ lực khi pháp môn cần và sẳn sàng giúp cho Thiền Đường phát triển vững mạnh.

3- Để thanh lọc thân tâm trong sáng, các Thiền Đường thông báo cho môn sinh hội đủ tiêu chuẩn về Orange County tham dự lớp học Cấp 5 cần chuẩn bị những điều sau đây từ ngày 29 tháng 7 năm 2013.

a. Tránh tình dục; ăn chay, không ăn thịt cá; không uống rượu bia - bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2013 cho đến khi mãn khóa.

b. Trước 2 tuần lễ đến Thiền Đường địa phương thiền định để thanh lọc thân tâm, thiền đứng theo nghi thức Cấp 5, ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, trong thời gian này tạm thời không tham gia trị bệnh, hướng tâm về Tổ cầu lực gia trì.

Các môn sinh phải đến Orange County trước một ngày lớp học khai giảng (08/08/2013), các môn sinh phải đến dự buổi họp để biết chương trình lớp học vào 7 giờ tối ngày 08 tháng 08, tại sảnh đường của khách sạn Ramada. Ngày mản khóa lớp là ngày 11 tháng 08, các môn sinh phải tham dự lễ bế giảng . Các môn sinh nên lấy chuyến bay vào ngày 12 hoặc trể hơn.

Trung tâm trưởng thiền đường Orange County sẽ thông báo: khách san, di chuyễn, ăn uống, chi phi của lớp học và các chi tiết khác.

Thiền Đường Trung Ương Anaheim
ngày 21 tháng 5 năm 2013
UNIVERSAL HUMAN BODY ENERGY
ANAHEIM HEADQUARTER
9782 Broadway, Anaheim, CA 92804 - USA
Phone: 714-729-4694 ︱Email: uhbeheadquarter@gmail.com

Forums: 

Monthly archive