LỘ TRÌNH TÂM GIA NHẬP VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN. SAM LI, HongKong

LỘ TRÌNH TÂM GIA NHẬP VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN

Mỗi cá nhân gia nhập Vi Diệu Pháp Hành Thiền đều có lý do riêng của mình, đa số vì bản thân có bệnh, mong muốn có được phương pháp điều trị mới. Nhưng tôi lại vì bạn bè xung quanh thường xuyên không khỏe, do đó muốn học được một phương pháp chữa bệnh để giúp đỡ họ, đúng lúc nghe em gái út của tôi nói Pháp môn mình mở lớp, nhưng em tôi lại không ghi danh theo học mà chỉ có tôi và em rể tham dự Lớp học Cấp 1 & 2 Khóa 2 năm 2007. Tôi phát triển trong pháp môn kể từ lúc đó.

Vài năm sau, lúc hoàn tất khóa học Cấp 4 tại Malaysia trở về Hong Kong, sau khi hiểu rõ thật tướng của pháp, phát hiện lòng phát tâm của mình được nâng cao, nguyện sử dụng nhiều thời gian để phụng sự thiền đường và chúng sanh hầu tích công bồi đức, do đó tôi cảm giác cũng nhận được lực gia trì của Đức Sư Tổ để khả năng giúp bệnh của mình được mạnh hơn. Mỗi khi có dịp, tôi đều nắm bắt cơ hội ghi danh theo học.

Sau mỗi lần lên cấp, phát tâm lại mạnh hơn, nguyện hy sinh thời gian đến thiền đường giúp bệnh, đồng thời tham gia Ban Chấp Hành thiền đường, từ lúc ban đầu là ủy viên phụ trách mọi việc rồi sau đó trở thành Trung Tâm Phó, hỗ trợ Trung Tâm Trưởng trong việc điều hành duy trì hoạt động được tốt đẹp, để các đồng môn sống hòa đồng, tay nắm tay cùng tiến lên trên con đường tu.

Năm 2016 là một năm chuyển biến lớn nhất của tôi, khi sư huynh Lawrence Lo Thiền đường Hong Kong chuyển qua đảm nhận Trung Tâm Trưởng Thiền đường Yuen Long, Thầy Cô Chưởng môn đã bổ nhiệm tôi đảm nhận chức vụ vị trí trước đây của Lawrence, tôi nhận lãnh sứ mạng lớn hơn nữa trong Pháp môn. Thầy Cô Chưởng môn còn gia trì lực cho tôi hơn nữa, khi tuyển chọn tôi được tham dự Lớp Phụ tá giảng huấn được tổ chức tại Seattle vào tháng 5. Sau khi hoàn tất khóa học, tôi có thể khai mở luân xa cho các học viên mới bước vào Pháp môn, điều này khác với việc hướng dẫn đồng môn cùng nhau cố gắng tu học trước đây, giúp tôi có nhiều hướng để tạo dựng công đức và tu hành, nhân đây tôi rất rất cám ơn sự thương yêu của Thầy Cô Chưởng môn đối với tôi. Những đồng môn tham dự khóa học phụ tá giảng huấn lần này đến từ các quốc gia và địa phương khác nhau, có khá nhiều đồng môn tôi cũng đã quen biết trước đây. Tôi rất kính phục Thầy Cô Chưởng môn, không vì những nơi hẻo lánh và sự khác nhau về thời gian không gian trên trái đất, mà Thầy Cô vẫn tìm được những đệ tử phát tâm để đề bạt họ, giúp họ có thể tiếp tục phát triển, tinh tấn tu tập vì mình và vì pháp môn.

Những ngày tiếp theo về sau, tôi sẽ dựa vào thân phận của mình trong Pháp môn cố gắng gánh vác trách nhiệm, học tập noi gương giảng huấn cấp cao, vì mình và vì Pháp môn làm người ra sức tu tiến để đền đáp cơ hội mà Thầy Cô Chưởng môn đã cho tôi.

SAM LI
Thiền Đường HongKong

Forums: 

Monthly archive