Lịch trình Thầy Cô đến thăm các Thiền Đường Texas.

Thân gởi các TĐ VDPHT

Trong tuần lễ từ thứ ba 08 tháng 5 năm 2012 đến thứ hai 14 tháng 5 năm 2012, thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải sẽ đến viếng thăm 4 Thiền Đường VDPHT trong tiểu Bang Texas. Xin xem attach đính kèm về chi tiết của việc viếng thăm nầy và xin phổ biến cho các môn sinh ở Thiền Đường.

Thiền Đường Seattle

Thân kính

Điệp Nguyễn

THÔNG BÁO
v/v : Lịch trình Thầy Cô đến thăm các Thiền Đường Texas.

Trong tuần lễ của tháng 5 năm 2012. Thầy Cô sẽ khởi hành từ Seattle đi Texas từ thứ ba 9 tháng 5 và trỡ về lại Seattle ngày thứ hai 14 tháng 5 năm 2012.

Trong tuần lễ này Thầy Cô sẽ đến thăm 4 Thiền Đường VDPHT của chúng ta trong tiểu bang Texas, gồm các trung tâm Houston, Nasa, Holly và Dallas.

Đây là lịch trình của chuyến đi:
*- Thứ ba 8 tháng 5 : Thầy Cô bay từ Seattle đến phi trường Houston lúc 5:30.
*- Thứ tư 9 tháng 5 : Thầy cô đến thăm TĐ Nasa và sinh hoạt với môn sinh vào buổi chiều.
*- Thứ năm 10 tháng 5 : Thầy Cô đến thăm TĐ Dallas và sinh hoạt với môn sinh vào buổi chiều.
*- Thứ sáu 11 tháng 5 : Thầy Cô đến thăm và sinh hoạt với môn sinh TĐ Houston vào buổi chiều.
*- Thứ bảy 12 tháng 5 : Thầy Cô đến thăm và sinh hoạt với môn sinh TĐ Holly vào buổi chiều.
*- Chúa nhật 13 tháng 5 : Thầy Cô đến TĐ Houston dự lễ bế giảng Cấp 3 vào buổi sáng.
*- Thứ hai 14 tháng 5 : Thầy Cô trỡ về TĐ Trung Ương Seattle.

Thiền Đường Trung Ương Seattle
23 tháng 4 năm 2012
Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

Forums: 

Monthly archive