Lịch trình của Thầy, Cô Chưởng Môn tại Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v: Lịch trình của Thầy, Cô Chưởng Môn tại Việt Nam

Thiền đường Trung Ương Anaheim xin trân trọng thông báo đến các Giảng Huấn và Trung Tâm Trưởng các thiền đường về lịch trình của Thầy Cô Chưởng môn như sau:

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019, Thầy Cô Chưởng Môn mời toàn thể môn sinh Việt Nam đến dự tiệc tại Tổ Đình Quận 2.

Thứ Hai, ngày 22/4/2019, Thầy Cô khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh đi viếng thăm thiền đường mới Campuchia.

Thứ Tư, ngày 24/4/2019, Thầy Cô trở về Việt Nam kết thúc chuyến viếng thăm Campuchia.

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương Anaheim

Forums: 

Monthly archive