Chấp Thuận thành lập thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Uông Bí, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Uông Bí đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Uông Bí để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ: Ngõ 431, số nhà 02, tổ 01, Khu Nam Tân, Phường Nam Khê,
TP. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô chấp thuận Ban chấp hành:
Trung tâm trưởng: Phạm Hùng Vương (ĐT: +84 - 396795180)
Trung tâm phó: Trần Quốc Việt (ĐT: +84 - 912356248)
Phan Thị Hoa (ĐT: +84 - 396741878)
Nguyễn Hoàng Yến (ĐT: +84 - 984736942)
Ủy viên: Đinh Thị Sang, Lê Đức Hòa, Lê Văn Nhân,
Phạm Thị Hằng, Vũ Thị Sinh, Nguyễn Văn Tĩnh

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Uông Bí tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 21/09/2019.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive