Chấp Thuận thành lập thiền đường Hồng Thái, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hồng Thái, Việt Nam.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Hồng Thái để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Xóm 03, thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông,
Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hồng Thái đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Trần Văn Tưng Mb: 0985 618 888
Trung tâm phó, phụ trách chung:
Lê Văn Nhân Mb: 0906 025 668
Trung tâm phó, phụ trách tổ chức:
Lê Đình Bổng Mb: 0989 555 145
Tài chính: Ngô Thị Quyển
Ủy viên: Nguyễn Thị Sắc

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Hồng Thái tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 02/06/2024
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive