Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hải Hà, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Hải Hà đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Hải Hà để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Hải Hà:
Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Mai Hòa ĐT: 0868 071 263 & 0913 791 357
Trung tâm phó: Trần Huy Công ĐT: 0977 112 991
Trần Huy Nam ĐT: 0913 791 357

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Hải Hà tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 24/12/2020.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive