Chấp Thuận thành lập thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Càng Long, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Càng Long đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Càng Long để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Càng Long tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 09/09/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive