Chấp Thuận thành lập thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Bình Hòa đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Bình Hòa để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ: Tổ 44 ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam

Qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô chấp thuận Ban chấp hành:
Trung tâm trưởng: Tô Phước Vĩnh (đt: +84 – 913 971 884)
Trung tâm phó
(điều hành): Phạm Văn Lời (đt: +84 – 783 918 853)
Trung tâm phó: Đặng Hoài Dũng (đt: +84 – 913 972 218)
Ủy viên (kiêm kế toán): Nguyễn Thị Lẹ
Ủy viên (kiêm thủ quỹ): Nguyễn Thị Yêm

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Bình Hòa tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 26/10/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive