Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Taiping tại Malaysia.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Taiping tại Malaysia.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người
chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền Taiping để sinh hoạt tu tập
ở địa chỉ: 254, JLN Tembikai, Kampung Jambu,
34000 Taiping, Perak, Malaysia

Ban điều hành nhóm:
Nhóm Trưởng: Lim Ka Hock (đt: + 60 165 551 334)
Nhóm Phó: Ng Wing Hee (đt: +60 165 001 111)
Thủ quỹ: Chua Yew Chong (đt: +60 165 929 882)
Thư ký: Goo Yen Nee (đt: +60 123 307 383)
Ủy viên: Chuah Guat Guet (đt: +60 165 639 305)
Beh Chin Sin (đt: +60 125 221 288)

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT
trong tương lai ở Taiping. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Taiping tổ
chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 04/11/2019.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive