Chấp Thuận thành lập nhóm thiền tại Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền tại Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng. Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền tại Hải Phòng để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Số 07 Ngõ 9, Đường Hoàng Diệu, TP Hải Phòng, Việt Nam

Phụ trách nhóm gồm có :
Nhóm Trưởng : La Văn Minh (0934259600).
Nhóm Phó: Lê Văn Ngải (0985291068).
Nhóm Phó: Lê Trung Hiếu (090478248).
Nhóm Phó: Phan Thị Quế (0912927267)

Việc thành lập nhóm cần sự trợ giúp của TĐ Quảng Yên về kinh nghiệm cũng như cần tăng thêm thành phần nhân lực và kỹ thuật trị bịnh.
Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Hải Phòng. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Hải Phòng tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 25/9/2017.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT

Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive