Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Puchong tại Malaysia.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Puchong tại Malaysia.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người
chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền Puchong để sinh hoạt tu tập
ở địa chỉ: 39, 1st Floor, Jalan Rajawali 3, Bandar Puchong Jaya,

47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Ban điều hành nhóm:
Nhóm Trưởng: Phang Kim Teik (đt: +60 193 800 757)
Nhóm Phó: Mok Wai Keat (đt: +60 126 537 717)
Thủ quỹ: Lee Sock Hoon (đt: +60 173 705 929)
Thư ký: Chee Chong Jian (đt: +60 124 638 900)

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT
trong tương lai ở Puchong. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Puchong tổ
chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 04/11/2019.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive