Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phú Mỹ tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Phú Mỹ tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền Phú Mỹ để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ: Tổ 3 Ấp 6 xã Tóc Tiên Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Ban điều hành nhóm:
Nhóm Trưởng: Đào Văn Cường (đt: 84-919 474175)
Nhóm Phó: Nguyễn Thành Chung
Nhóm Phó: Trần Ngọc Sinh
Thư ký; Kế toán: Nguyễn Thị Kim Dung

Người liên lạc:
Nguyễn Thị Nhài : 0913 746 221; Đào Văn Cường : 0919 474175

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Phú Mỹ. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Phú Mỹ tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 10/10/2018.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive